• Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra
  • Celkem 150 otázek
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Platnost online testu Detektiv je 7 týdnů
  • Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 150 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Požadované minimum je 24 bodů
  • Časový limit testu je 40 minut