• Obsahuje vybranou terminologii v rámci Ekonomie
    (vhodná příprava pro státní zkoušku z Ekonomie, případně pro přijímací zkoušky)
  • Obsahuje celkem 90 otázek
  • Platnost online testu Ekonomie je 7 týdnů
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Ostrý test obsahuje 15 otázek vybraných náhodně z 90 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná (případně i otázky typu ano/ne)
  • Časový limit ostrého testu je 15 minut