• Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra
  • Expertně vypracované odpovědi
  • Celkem 300 otázek
  • Platnost online testu Úřednická zkouška je 7 týdnů
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 300
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Požadované minimum je 22 bodů
  • Časový limit testu je 60 minut
  • Platné od 12. 6. 2018 do 31. 12. 2018!