• Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra ČR
 • Expertně vypracované odpovědi
 • Celkem 300 otázek
 • Platnost online testu Úřednická zkouška je 7 týdnů
 • Počet přístupů není omezen
 • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
 • Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 300
 • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
 • Za každou správnou odpověď získáte bod
 • Požadované minimum je 23 bodů
 • Časový limit testu je 30 minut
 • Platné od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 (otázky platné od 1. 1. 2021 připravujeme!)