Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra ČR
Expertně vypracované odpovědi
Celkem 300 otázek
Platnost online testu Úřednická zkouška je 7 týdnů
Počet přístupů není omezen
Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 300
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Za každou správnou odpověď získáte bod
Požadované minimum je 23 bodů
Časový limit testu je 30 minut
Platné od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023