Celkem obsahuje 40 otázek
Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
Ostrý test obsahuje 8 otázek vybraných náhodně ze 40 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut