• Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra
  • Online test obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Platnost online testu Zbrojní průkaz je 7 týdnů
  • Ostrý test obsahuje 30 otázek náhodně vybraných z celkového souboru otázek
  • Z těchto 30 testových otázek je 22 právnických (hodnoceny po 3 bodech), 5 otázek z nauky o zbraních a střelivu (po 2 bodech) a 3 otázky ze zdravotnického minima (po 1 bodu)
  • Celkově můžete získat 79 bodů, časový limit testu je 40 minut
  • Hodnocení: Skupina/minimální počet bodů (A/67, B/71, C/71, D/74, E/74)
  • Platné od 01. 08. 2017 (pro skupiny zbrojního průkazu A-E)