Test Základní chemické prvky

  • Celkem 40 otázek
  • Ostrý test: 8 otázek vybraných náhodně ze 40 otázek
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Značka prvku O je:
2) Značka prvku Mg je:
3) Značka prvku Cl je:
4) Značka prvku K je:
5) Značka prvku Cu je:
6) Značka prvku Na je:
7) Značka prvku Mo je:
8) Značka prvku Os je: