Test Základní chemické prvky

  • Celkem 40 otázek
  • Ostrý test: 8 otázek vybraných náhodně ze 40 otázek
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Značka prvku Co je:
2) Značka prvku As je:
3) Značka prvku P je:
4) Značka prvku Sn je:
5) Značka prvku F je:
6) Značka prvku Ne je:
7) Značka prvku Br je:
8) Značka prvku Au je: