Test Základní chemické prvky

  • Celkem 40 otázek
  • Ostrý test: 8 otázek vybraných náhodně ze 40 otázek
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Značka prvku C je:
2) Značka prvku Pt je:
3) Značka prvku B je:
4) Značka prvku K je:
5) Značka prvku Br je:
6) Značka prvku H je:
7) Značka prvku Te je:
8) Značka prvku He je: