Test Základní chemické prvky

  • Celkem 40 otázek
  • Ostrý test: 8 otázek vybraných náhodně ze 40 otázek
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Značka prvku B je:
2) Značka prvku Al je:
3) Značka prvku Au je:
4) Značka prvku As je:
5) Značka prvku S je:
6) Značka prvku Zn je:
7) Značka prvku W je:
8) Značka prvku H je: