GDPR – informace

Nařízení Evropského parlament a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zkráceně GDPR) platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

Každý nakupující našeho e-shopu je povinen seznámit se s obchodními podmínkami i s informacemi ohledně GDPR.

Na základě platné legislativy tedy uvádíme informace v souvislosti s GDPR:

1. Spravované osobní údaje

– ukládáme a spravujeme osobní údaje nakupujících pro interní účely v rámci odbavení objednávky. Právním základem je tedy kupní smlouva.

 

Údaj Účel / popis Veřejné Povinné
Emailová adresa Základní unikátní identifikátor účtu ne ne
IP adresa Ukládá se adresa, ze které byl účet založen ne ne
Jméno a příjmení ne ne
Město ne ne
Země ne ne
Fakturační údaje ne ne
Telefon ne ne
IČO ne ne
DIČ ne ne
Dodací adresa ne ne
údaje o objednaném zboží, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách apod ne ne

 

2. Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme následovně:

a) Nákup zboží a služeb

V rámci řádného odbavení vaší objednávky, zpracováváme vaše osobní údaje, právním základem zpracování je plnění kupní smlouvy.

Osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace v e-shopu, případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, dle zákona.

E-mailová podpora

V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Newsletter

Neposíláme newslettery, touto činností se nezabýváme.

3. Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

V případě, že chcete uplatnit výše uvedená práva anebo získat příslušné informace, můžete tak učinit přihlášením se do svého zákaznického účtu na našich stránkách, kde můžete svoje osobní údaje spravovat. V případě, že u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: info@abctesty.cz .

Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete znát své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 30 dnů po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, máte dále právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů, který jste nám poskytli.

Vaše práva spočívají v:

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Vymažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu nakupujícího

Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku, jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Zrušení účtu prodávajícího

Pokud prodávající zrealizoval zprostředkovanou objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na našich stránkách, můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím emailu: info@abctesty.cz

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování vybrané části osobních údajů můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

·         požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje konkrétně zpracováváme

·         požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

·         vyžádat si přístup k těmto údajům

4. Naši zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Zuzana´Shop, s.r.o., osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

·         případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše společnost nevyužívá

5. Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme výhradně na vlastních nebo dedikovaných serverech u společnosti Wedos, s.r.o. se kterou máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů.

Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

6. Závěrečné informace

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 20. 5. 2018, datum poslední revize je 20. 5. 2018 a tímto dnem nabývá platnosti.