Online test Úřednická zkouška 2024 (platnost od 1. 1. 2024) již v prodeji!

update dne: 28. 12. 2023 www.abctesty.cz


Dva nové online testy 1) Strážný (68-008-E) a 2) Detektiv koncipient (68-009-M).

update dne: 16. 11. 2023 www.abctesty.cz


Dne 18. 07. 2023 proběhla dílčí aktualizace zkušebních otázek obecné části úřednické zkoušky v důsledku změny platné právní úpravy – otázky č. 20, 67 a 224. Tyto zkušební otázky jsou platné od 01. 07. 2023.

update dne: 18. 07. 2023 www.abctesty.cz


Dne 01. 01. 2023 proběhla dílčí aktualizace zkušebních otázek obecné části úřednické zkoušky v důsledku změny platné právní úpravy – otázky č. 35, 63, 111, 131, 151, 152 a 189. Tyto zkušební otázky jsou platné od 01. 01. 2023.

update dne: 01. 01. 2023 www.abctesty.cz


Dne 04. 01. 2022 proběhla dílčí aktualizace zkušebních otázek obecné části úřednické zkoušky v důsledku změny platné právní úpravy – otázky č. 74, 86 a 136. Tyto zkušební otázky jsou platné od 1. 2. 2022.

update dne: 22. 12. 2020 www.abctesty.cz


Nový online test Úřednická zkouška 2021, otázky platné od 1. 1. 2021, již v prodeji!

update dne: 22. 12. 2020 www.abctesty.cz


Úřednická zkouška 2020, oprava správné odpovědi u otázky: „Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení není oprávněn podat:“, viz správná odpověď v online testu.

update dne: 24. 11. 2020 www.abctesty.cz


Úřednická zkouška 2020, oprava správné odpovědi u otázky: „Vyvlastnit věc lze podle občanského zákoníku:“, viz správná odpověď v online testu.

update dne: 09. 03. 2020 www.abctesty.cz


Úřednická zkouška 2020, oprava správné odpovědi u otázky: „Dle správního řádu se při doručování veřejnou vyhláškou považuje písemnost za doručenou:“, viz správná odpověď v online testu.

update dne: 15. 02. 2020 www.abctesty.cz


!pozor! Online test Úřednická zkouška 2020 již v prodeji! (obsahuje oficiální soubor testových otázek MV ČR platný od 1. 3. 2020).

update dne: 17. 01. 2020 www.abctesty.cz


!pozor! Současný online test Úřednická zkouška 2019 má platnost otázek od 3. 6. 2019 do 29. 2. 2020 (aktualizaci, resp. nový online test Úřednická zkouška 2020 od 1. 3. 2020 připravujeme).

update dne: 04. 01. 2020 www.abctesty.cz


!pozor! Úřednická zkouška 2019, došlo k aktualizaci otázky: „Státní zaměstnanec byl uznán dočasně neschopným k výkonu služby“, na „Státní zaměstnanec byl uznán dočasně neschopným k výkonu služby. Platí, že“. Tato otázka a správná odpověď se nachází v sekci „Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.“

update dne: 28. 05. 2019 www.abctesty.cz


!pozor! Úřednická zkouška 2019, došlo k aktualizaci 4 otázek s platností od 3. 6. 2019. Otázky platné do 2. 6. 2019 – čísla otázek 199-202, budou od 3. 6. 2019 nahrazeny otázkami č. 300-304 (kategorie „Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů“). Vše je vyznačeno barevně u jednotlivých otázek v online testu.

update dne: 28. 05. 2019 www.abctesty.cz


Úřednická zkouška 2019  !pozor! změna správné odpovědi u otázky č. 274 (Příkazem na místě lze uložit: nově za b) Pouze pokutu.). Pro aktualizaci mezipaměti doporučujeme po přihlášení Vaším loginem a heslem na www.abctesty.cz použít zkratku kláves ctrl+f5.

update dne: 04. 04. 2019 www.abctesty.cz


Online test Úřednická zkouška 2019 (platnost od 1. 1. 2019) již v prodeji!

update dne: 05. 12. 2018 www.abctesty.cz


Nový online test První pomoc od A do Z s osvědčením již v prodeji!

update dne: 26. 09. 2018 www.abctesty.cz


Online test Úřednická zkouška 2018 aktualizován o nové otázky platné od 01. 08. 2018!!!

update dne: 01. 08. 2018 www.abctesty.cz


Online test Úřednická zkouška 2018 (platnost od 12. 06. 2018) již v prodeji!

update dne: 14. 06. 2018 www.abctesty.cz


Přidán nový online test Strážník 2018!

update dne: 30. 03. 2018 www.abctesty.cz


Přidán nový online test Zbrojní průkaz 2018!

update dne: 20. 02. 2018 www.abctesty.cz


Byla provedena aktualizace otázky č. 65 v online testu Úřednická zkouška dle oficiálního souboru testových otázek na webových stránkách ministerstva vnitra (znění otázky: „Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností“).

update dne: 05. 01. 2018 www.abctesty.cz


Tištěná skripta pro obecnou část úřednické zkoušky (sada platná od 01. 11. 2017) již v prodeji! Objednávejte ZDE!

                                                                                                                        update dne: 15. 11. 2017 www.abctesty.cz


Online test Úřednická zkouška 2018 (platnost od 01. 11. 2017) již v prodeji!

update dne: 18. 10. 2017 www.abctesty.cz


Byla provedena aktualizace otázky č. 253 v online testu Úřednická zkouška dle oficiálního souboru testových otázek na webových stránkách ministerstva vnitra (znění otázky: „Podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti utajovanou informaci v digitální podobě lze zpracovávat v informačním systému:“). Podrobnosti lze nalézt na našem facebookovém profilu, který je dostupný zde.

update dne: 19. 09. 2017 www.abctesty.cz


Byla provedena aktualizace online testu Úřednická zkouška v souvislosti se změnou legislativy, konkrétně byl aktualizován název zákona o přestupcích.  A dále jedna otázka s tímto související, vše dle oficiálních testových otázek uvedených na webu Ministerstva vnitra.

update dne: 08. 08. 2017 www.abctesty.cz


Pro efektivní učení na Úřednickou zkoušku doporučujeme objednat mimo online test i tištěná skripta, která můžete objednávat zde.

update dne: 09. 05. 2017 www.abctesty.cz


Přidány 3 nové online testy, jeden zdarma (Dějepis) a dva placené (Ekonomie a Psychologie)

update dne: 04. 05. 2017 www.abctesty.cz


Aktualizace stránky

update dne: 07. 03. 2017 www.abctesty.cz


Přidání článku Úřednická zkouška

                                                                        update dne: 07. 03. 2017 www.abctesty.cz