!pozor! Současný online test Úřednická zkouška 2019 má platnost otázek od 3. 6. 2019 do 29. 2. 2020 (aktualizaci od 1. 3. 2020 připravujeme).


!pozor! Úřednická zkouška 2019, došlo k aktualizaci otázky: „Státní zaměstnanec byl uznán dočasně neschopným k výkonu služby“, na „Státní zaměstnanec byl uznán dočasně neschopným k výkonu služby. Platí, že“. Tato otázka a správná odpověď se nachází v sekci „Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.“

update dne: 28. 05. 2019 www.abctesty.cz


!pozor! Úřednická zkouška 2019, došlo k aktualizaci 4 otázek s platností od 3. 6. 2019. Otázky platné do 2. 6. 2019 – čísla otázek 199-202, budou od 3. 6. 2019 nahrazeny otázkami č. 300-304 (kategorie „Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů“). Vše je vyznačeno barevně u jednotlivých otázek v online testu.

update dne: 28. 05. 2019 www.abctesty.cz


Úřednická zkouška 2019  !pozor! změna správné odpovědi u otázky č. 274 (Příkazem na místě lze uložit: nově za b) Pouze pokutu.). Pro aktualizaci mezipaměti doporučujeme po přihlášení Vaším loginem a heslem na www.abctesty.cz použít zkratku kláves ctrl+f5.

update dne: 04. 04. 2019 www.abctesty.cz


Online test Úřednická zkouška 2019 (platnost od 1. 1. 2019) již v prodeji!

update dne: 05. 12. 2018 www.abctesty.cz


Nový online test První pomoc od A do Z s osvědčením již v prodeji!

update dne: 26. 09. 2018 www.abctesty.cz


Online test Úřednická zkouška 2018 aktualizován o nové otázky platné od 01. 08. 2018!!!

update dne: 01. 08. 2018 www.abctesty.cz


Online test Úřednická zkouška 2018 (platnost od 12. 06. 2018) již v prodeji!

update dne: 14. 06. 2018 www.abctesty.cz


Přidán nový online test Strážník 2018!

update dne: 30. 03. 2018 www.abctesty.cz


Přidán nový online test Zbrojní průkaz 2018!

update dne: 20. 02. 2018 www.abctesty.cz


Byla provedena aktualizace otázky č. 65 v online testu Úřednická zkouška dle oficiálního souboru testových otázek na webových stránkách ministerstva vnitra (znění otázky: „Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností“).

update dne: 05. 01. 2018 www.abctesty.cz


Tištěná skripta pro obecnou část úřednické zkoušky (sada platná od 01. 11. 2017) již v prodeji! Objednávejte ZDE!

                                                                                                                        update dne: 15. 11. 2017 www.abctesty.cz


Online test Úřednická zkouška 2018 (platnost od 01. 11. 2017) již v prodeji!

update dne: 18. 10. 2017 www.abctesty.cz


Byla provedena aktualizace otázky č. 253 v online testu Úřednická zkouška dle oficiálního souboru testových otázek na webových stránkách ministerstva vnitra (znění otázky: „Podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti utajovanou informaci v digitální podobě lze zpracovávat v informačním systému:“). Podrobnosti lze nalézt na našem facebookovém profilu, který je dostupný zde.

update dne: 19. 09. 2017 www.abctesty.cz


Byla provedena aktualizace online testu Úřednická zkouška v souvislosti se změnou legislativy, konkrétně byl aktualizován název zákona o přestupcích.  A dále jedna otázka s tímto související, vše dle oficiálních testových otázek uvedených na webu Ministerstva vnitra.

update dne: 08. 08. 2017 www.abctesty.cz


Pro efektivní učení na Úřednickou zkoušku doporučujeme objednat mimo online test i tištěná skripta, která můžete objednávat zde.

update dne: 09. 05. 2017 www.abctesty.cz


Přidány 3 nové online testy, jeden zdarma (Dějepis) a dva placené (Ekonomie a Psychologie)

update dne: 04. 05. 2017 www.abctesty.cz


Aktualizace stránky

update dne: 07. 03. 2017 www.abctesty.cz


Přidání článku Úřednická zkouška

                                                                        update dne: 07. 03. 2017 www.abctesty.cz