• Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra
  • Celkem 546 otázek
  • Platnost online testu Strážník je 7 týdnů
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Ostrý test obsahuje 40 otázek vybraných náhodně ze 546
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Požadované minimum je 36 bodů
  • Časový limit testu je 60 minut
  • Platné od 1. 1. 2018, včetně aktualizace od 1. 1. 2019!