Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra ČR
Expertně vypracované odpovědi
Celkem 300 otázek
Platnost online testu Úřednická zkouška je 7 týdnů
Počet přístupů není omezen
Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 300
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Za každou správnou odpověď získáte bod
Požadované minimum je 23 bodů
Časový limit testu je 30 minut
Platné od 1. 1. 2024