Test Dějepis

Obsahuje významná historická data
Celkem obsahuje 86 otázek
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut

1) 830 – 836
2) 1182
3) 863
4) 1620
5) 28. 9. 935
6) 1500
7) 1222
8) 27. 5. 1942
9) 1348
10) 1318