Test Dějepis

Obsahuje významná historická data
Celkem obsahuje 86 otázek
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut

1) konec 9. stol.
2) 1422
3) 1054/55
4) 1433
5) 28. 6. 1914
6) 1222
7) 907
8) 1355
9) 1618
10) 1182