Test Dějepis

Obsahuje významná historická data
Celkem obsahuje 86 otázek
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut

1) 1436
2) 1348
3) 1420
4) 1559
5) 1300
6) 1485
7) 1433
8) 1867
9) 1260
10) 623 – 658