Test Dějepis

Obsahuje významná historická data
Celkem obsahuje 86 otázek
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut

1) 1063
2) 830 – 836
3) 1848
4) 863
5) 14. 3. 1939
6) 1515
7) 1344
8) 1248
9) 1434
10) 995