Test Dějepis

Obsahuje významná historická data
Celkem obsahuje 86 otázek
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut

1) 1465
2) 1063
3) 1713
4) 1526
5) 1260
6) 1515
7) 869
8) 1348
9) 623 – 658
10) 1085