Test Dějepis

Obsahuje významná historická data
Celkem obsahuje 86 otázek
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut

1) 1063
2) 28. 10. 1918
3) 997
4) 907
5) 1310
6) 1485
7) 1867
8) 1409
9) 5 - 6 století
10) 25. 2. 1948