Test Dějepis

Obsahuje významná historická data
Celkem obsahuje 86 otázek
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut

1) 1434
2) 1032
3) 1436
4) 830 – 836
5) 1393
6) 1848
7) 623 – 658
8) 1422
9) 1346
10) 1248