Test Dějepis

Obsahuje významná historická data
Celkem obsahuje 86 otázek
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut

1) 1212
2) 1346
3) 863
4) 5 - 6 století
5) 1380
6) 29. 9. 1938
7) 1500
8) 1515
9) 17. 11. 1989
10) 1485