Test Dějepis

Obsahuje významná historická data
Celkem obsahuje 86 otázek
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Časový limit testu je 10 minut

1) 1410
2) 623 – 658
3) 1212
4) 21. 8. 1968
5) 1448
6) 1944
7) 1620
8) 1419
9) 1306
10) 28. 9. 935