1. část
1. 5 - 6 století (1)

příchod Slovanů na naše území

jednota zelenohorská

upálení mistra Jana Husa v Kostnici

2. 623 – 658 (1)

založení Sázavského kláštera

Sámova říše

bitva u Mostu

3. 631 (1)

bitva u Brůdku

Trenčínská smlouva

porážka franského krále Dagoberta v bitvě u Wogastisburgu

4. 830 – 836 (1)

vyvraždění Slavníkovců

zrod Velké Moravy (panovníci Mojmír I., Rostislav, Svatopluk, Mojmír II.)

Svatováclavská smlouva

5. 845 (1)

křest 14 českých knížat

Sámova říše

bitva u Lehnice

6. 863 (1)

příchod Cyrila a Metoděje

zánik Velké Moravy

založení Betlémské kaple

7. 869 (1)

vyvraždění Slavníkovců

Břetislavova dekreta

úmrtí Konstantina

8. 907 (1)

zánik Velké Moravy

zřízeno pražské biskupství

smrt Jana z Pomuku

9. konec 9. stol. (1)

zřízeno Moravské markrabství

Maiestas Carolina

počátky českého státu, kníže Bořivoj

10. 15. 9. 921 (1)

bitva u Kressenbrunnu

zavraždění kněžny Ludmily

Domažlický mír

11. 28. 9. 935 (1)

zavraždění knížete Václava

zřízeno Moravské markrabství

přijaty tzv. 4 pražské artikuly

12. 973 (1)

zřízeno pražské biskupství

smrt Jana z Pomuku

Sámova říše

13. 995 (1)

bitva u Brůdku

rakousko-uherské vyrovnání

vyvraždění Slavníkovců

14. 997 (1)

zánik Velké Moravy

mučednická smrt biskupa Vojtěcha, dnes jeden z patronů české země

velká morová epidemie v Čechách

15. 1032 (1)

založení Sázavského kláštera

zřízeno pražské biskupství

jezuité v Čechách

16. 1039 (1)

zisk polské koruny, Ius regale montanorum

Břetislavova dekreta

zřízeno Moravské markrabství

17. 1040 (1)

bitva u Brůdku

zánik Velké Moravy

křest 14 českých knížat

18. 1054/55 (1)

Seniorátní řád knížete Břetislava I. – vládcem v Čechách má být vždy nejstarší příslušník přemyslovské dynastie

bitva u Kressenbrunnu

zavraždění knížete Václava

19. 1063 (1)

založení biskupství v Olomouci

bitva u Lehnice

vyvraždění Slavníkovců

20. 1085 (1)

úmrtí Konstantina

jednota zelenohorská

Vratislav II. (I.) – prvním českým králem, titul měl jen pro svoji osobu

21. 1126 (1)

Chebský soudce

bitva u Brůdku

bitva u Chlumce mezi Soběslavem I. a Lotarem III.

22. 1158 (1)

Vladislav II. (I.) – druhým českým králem

Zlatá bula Karla IV.

bitva na Bílé hoře

23. 1182 (1)

návrat Václava II. ze zajetí

zřízeno Moravské markrabství

Maiestas Carolina

24. 1212 (1)

Zlatá bula sicilská – potvrzovala dědičně královskou hodnost pro české krále

vyvraždění Slavníkovců

úmrtí Konstantina

25. 1222 (1)

Velké privilegium pro pražské biskupství

zavraždění kněžny Ludmily

bitva u Kressenbrunnu

26. 1241 (1)

založení biskupství v Olomouci

bitva u Lehnice

Zlatá bula Karla IV.

27. 1248 (1)

bitva u Mostu

bitva u Lehnice

bitva u Kressenbrunnu

28. 1260 (1)

bitva u Mostu

bitva u Lehnice

bitva u Kressenbrunnu

29. 26. 8. 1278 (1)

založení biskupství v Olomouci

bitva na Moravském poli – padl v ní český král Přemysl Otakar II.

úmrtí Konstantina

30. 1283 (1)

založení Sázavského kláštera

návrat Václava II. ze zajetí

Vídeňské smlouvy

2. část
31. 1300 (1)

zisk polské koruny, Ius regale montanorum

Velké privilegium pro pražské biskupství

Zlatá bula Karla IV.

32. 1306 (1)

zavraždění knížete Václava

zavraždění krále Václava III. v Olomouci – vymření Přemyslovců v mužské linii

Vídeňské smlouvy

33. 1310 (1)

návrat Václava II. ze zajetí

Zlatá bula Karla IV.

nástup Lucemburků na český trůn

34. 1318 (1)

Domažlický mír

Dekret kutnohorský

příchod Cyrila a Metoděje

35. 1322 (1)

bitva u Mühldorfu (zisk Chebska)

zřízeno pražské biskupství

Chebský soudce

36. 1335 (1)

Trenčínská smlouva

zavraždění knížete Václava

konec německé okupace

37. 1344 (1)

nástup Lucemburků na český trůn

vyvraždění Slavníkovců

povýšení pražského biskupství na arcibiskupství

38. 1346 (1)

Karel IV. římským králem; ve stejný rok bitva u Kresč aku – padl v ní Jan Lucemburský

nástup Lucemburků na český trůn

bitva na Bílé hoře

39. 1348 (1)

návrat Václava II. ze zajetí

Břetislavova dekreta

založení pražské univerzity a Nového Města pražského

40. 1355 (1)

Maiestas Carolina

nástup Lucemburků na český trůn

Svatomartinský sjezd (zemský správce)

41. 1356 (1)

založení biskupství v Olomouci

Zlatá bula Karla IV.

Slovenské národní povstání

42. 1380 (1)

povýšení pražského biskupství na arcibiskupství

založení biskupství v Olomouci

velká morová epidemie v Čechách

43. 1391 (1)

bitva u Kressenbrunnu

Svatováclavská smlouva

založení Betlémské kaple

44. 1393 (1)

smrt Jana z Pomuku

návrat Václava II. ze zajetí

křest 14 českých knížat

45. 1409 (1)

Dekret kutnohorský

smrt Jana z Pomuku

Chebský soudce

46. 1410 (1)

Maiestas Carolina

bitva u Grunwaldu

Svatováclavská smlouva

47. 6. 7. 1415 (1)

upálení mistra Jana Husa v Kostnici

1. pražská defenestrace – počátek husitské revoluce

nástup Lucemburků na český trůn

48. 1419 (1)

Dekret kutnohorský

Olomoucké úmluvy (smlouvy)

1. pražská defenestrace – počátek husitské revoluce

49. 1420 (1)

přijaty tzv. 4 pražské artikuly

Zlatá bula Karla IV.

Svatováclavská smlouva

50. 1420 (1)

bitva na Vítkově, vítězství husitů

poprava J. Želivského

Čáslavský sněm

51. 1421 (1)

bitva u Grunwaldu

Čáslavský sněm

Vladislavské zřízení zemské

52. 1422 (1)

poprava J. Želivského

dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad

revoluční události v Praze; zrušení roboty

53. 1423 (1)

smrt Jana z Pomuku

Zlatá bula Karla IV.

Svatohavelský sněm (zemská vláda)

54. 1432 (1)

Čáslavský sněm

Chebský soudce

Vídeňské smlouvy

55. 1433 (1)

Svatomartinský sjezd (zemský správce)

bitva na Vítkově, vítězství husitů

bitva u Mostu

56. 1434 (1)

porážka husitských radikálů v bitvě u Lipan

bitva u Grunwaldu

toleranční patent; patent o zrušení nevolnictví

57. 1436 (1)

upálení mistra Jana Husa v Kostnici

Čáslavský sněm

v Jihlavě vyhlášena Basilejská kompaktáta

58. 1448 (1)

dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad

přijaty tzv. 4 pražské artikuly

bitva na Bílé hoře

59. 1465 (1)

jednota zelenohorská

Vladislavské zřízení zemské

Chebský soudce

60. 1478 (1)

Dekret kutnohorský

Olomoucké úmluvy (smlouvy)

založení Betlémské kaple

3. část
61. 1485 (1)

poprava J. Želivského

rakousko-uherské vyrovnání

Kutnohorský náboženský smír mezi katolíky a kališníky

62. 1500 (1)

Vladislavské zřízení zemské

dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad

velká morová epidemie v Čechách

63. 1515 (1)

v Jihlavě vyhlášena Basilejská kompaktáta

Vídeňské smlouvy

Svatováclavská smlouva

64. 1517 (1)

Svatováclavská smlouva

Olomoucké úmluvy (smlouvy)

Dekret kutnohorský

65. 1526 (1)

bitva u Moháče – zahynul v ní český král Ludvík Jagellonský

Vladislavské zřízení zemské

Mnichovská dohoda

66. 1559 (1)

Čáslavský sněm

jezuité v Čechách

toleranční patent; pateení nt o zrušnevolnictví

67. 1618 (1)

3. pražská defenestrace; počátek třicetileté války

Kutnohorský náboženský smír mezi katolíky a kališníky

bitva na Vítkově, vítězství husitů

68. 1620 (1)

dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad

bitva na Bílé hoře

zisk polské koruny, Ius regale montanorum

69. 1713 (1)

tzv. pragmatická sankce – umožňovala dědičnost panovnického titulu i po ženské linii

jezuité v Čechách

Vladislavské zřízení zemské

70. 1781 (1)

Svatováclavská smlouva

bitva na Vítkově, vítězství husitů

toleranční patent; patent o zrušení nevolnictví

71. 1848 (1)

revoluční události v Praze; zrušení roboty

3. pražská defenestrace; počátek třicetileté války

rakousko-uherské vyrovnání

72. 1867 (1)

v Jihlavě vyhlášena Basilejská kompaktáta

bitva na Bílé hoře

rakousko-uherské vyrovnání

73. 28. 6. 1914 (1)

Kutnohorský náboženský smír mezi katolíky a kališníky

atentát na Reinharda Heydricha

sarajevský atentát na Ferdinanda d ́Este – příčina k zahájení I. světové války

74. 28. 10. 1918 (1)

vyhlášení samostatné Československé republiky

vyhlášení Slovenského štátu

revoluční události v Praze; zrušení roboty

75. 29. 9. 1938 (1)

Mnichovská dohoda

vyhlášení samostatné Československé republiky

založení Betlémské kaple

76. 14. 3. 1939 (1)

vyhlášení Slovenského štátu

Slovenské národní povstání

yhlášení samostatné Československé republiky

77. 15. 3. 1939 (1)

Slovenské národní povstání

vyhlášení samostatné Československé republiky

okupace českých zemí, vznik protektorátu Čechy a Morava

78. 27. 5. 1942 (1)

Mnichovská dohoda

atentát na Reinharda Heydricha

rozdělení ČSFR, vznik samostatné ČR a SR

79. 1944 (1)

Slovenské národní povstání

vyhlášení Slovenského štátu

konec německé okupace

80. 9. 5. 1945 (1)

konec německé okupace

vyhlášení Československé socialistické republiky

okupace českých zemí, vznik protektorátu Čechy a Morava

81. 25. 2. 1948 (1)

invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa

atentát na Reinharda Heydricha

komunistický převrat v Československu

82. 1960 (1)

vyhlášení Československé socialistické republiky

invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa

konec vlády komunistické strany, vznik ČSFR

83. 21. 8. 1968 (1)

invaze vojsk pěti států Varšavské smlouvy do Československa

komunistický převrat v Československu

vyhlášení Slovenského štátu

84. 17. 11. 1989 (1)

zásah komunistické bezpe č nosti proti studentské demonstraci konané v Praze

vyhlášení Československé socialistické republiky

vyhlášení samostatné Československé republiky

85. 1990 (1)

konec vlády komunistické strany, vznik ČSFR

Slovenské národní povstání

konec německé okupace

86. 1. 1. 1993 (1)

vyhlášení Československé socialistické republiky

konec vlády komunistické strany, vznik ČSFR

rozdělení ČSFR, vznik samostatné ČR a SR