Test Hlavní města Evropy

  • Celkem 47 otázek
  • 10 otázek vybraných náhodně ze 47 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Hlavní město Itálie je:
2) Hlavní město Černé Hory je:
3) Hlavní město Vatikánu je:
4) Hlavní město Srbska je:
5) Hlavní město Slovinska je:
6) Hlavní město Albánie je:
7) Hlavní město Makedonie je:
8) Hlavní město Španělska je:
9) Hlavní město Islandu je:
10) Hlavní město Rakouska je: