Test Hlavní města Evropy

  • Celkem 47 otázek
  • 10 otázek vybraných náhodně ze 47 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Hlavní město Estonska je:
2) Hlavní město San Marina je:
3) Hlavní město Slovinska je:
4) Hlavní město Maďarska je:
5) Hlavní město Itálie je:
6) Hlavní město Moldavska je:
7) Hlavní město Ukrajiny je:
8) Hlavní město Španělska je:
9) Hlavní město Slovenska je:
10) Hlavní město Albánie je: