Test Hlavní města Evropy

  • Celkem 47 otázek
  • 10 otázek vybraných náhodně ze 47 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Hlavní město Bosny a Hercegoviny je:
2) Hlavní město Nizozemí je:
3) Hlavní město Běloruska je:
4) Hlavní město Ruska je:
5) Hlavní město Finska je:
6) Hlavní město Kypru je:
7) Hlavní město České republiky je:
8) Hlavní město Estonska je:
9) Hlavní město Švédska je:
10) Hlavní město Francie je: