Test Hlavní města Evropy

  • Celkem 47 otázek
  • 10 otázek vybraných náhodně ze 47 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Hlavní město Velké Británie je:
2) Hlavní město Slovenska je:
3) Hlavní město Bosny a Hercegoviny je:
4) Hlavní město Běloruska je:
5) Hlavní město Rakouska je:
6) Hlavní město Německa je:
7) Hlavní město Řecka je:
8) Hlavní město Lucemburska je:
9) Hlavní město Bulharska je:
10) Hlavní město Švédska je: