Test Hlavní města Evropy

  • Celkem 47 otázek
  • 10 otázek vybraných náhodně ze 47 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Hlavní město Švýcarska je:
2) Hlavní město Finska je:
3) Hlavní město Černé Hory je:
4) Hlavní město Slovenska je:
5) Hlavní město Velké Británie je:
6) Hlavní město Polska je:
7) Hlavní město Moldavska je:
8) Hlavní město Německa je:
9) Hlavní město Běloruska je:
10) Hlavní město Bosny a Hercegoviny je: