Test Hlavní města Evropy

  • Celkem 47 otázek
  • 10 otázek vybraných náhodně ze 47 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Hlavní město Velké Británie je:
2) Hlavní město Kypru je:
3) Hlavní město Islandu je:
4) Hlavní město Srbska je:
5) Hlavní město Moldavska je:
6) Hlavní město Ukrajiny je:
7) Hlavní město Španělska je:
8) Hlavní město Litvy je:
9) Hlavní město Chorvatska je:
10) Hlavní město Andorry je: