Test Hlavní města států USA

  • Celkem 50 otázek
  • 10 otázek vybraných náhodně ze 50 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Časový limit testu je 10 minut
1) Hlavní město státu Oregon v USA je:
2) Hlavní město státu Delaware v USA je:
3) Hlavní město státu Georgie v USA je:
4) Hlavní město státu Colorado v USA je:
5) Hlavní město státu New Jersey v USA je:
6) Hlavní město státu Wisconsin v USA je:
7) Hlavní město státu Nové Mexiko v USA je:
8) Hlavní město státu Kalifornie v USA je:
9) Hlavní město státu Virginie v USA je:
10) Hlavní město státu Montana v USA je: