• Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra
 • Expertně vypracované odpovědi
 • Celkem 300 otázek
 • Platnost online testu Úřednická zkouška je 7 týdnů
 • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
 • Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 300
 • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
 • Za každou správnou odpověď získáte bod
 • Požadované minimum je 24 bodů
 • Časový limit testu je 60 minut
 • Platné od 19. 9. 2017 do 31. 10. 2017
 • Novou sadu platnou od 1. 11. 2017 připravujeme!!!