Úřednická zkouška

  • Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra ČR Expertně vypracované odpovědi Celkem 300 otázek Platnost online testu Úřednická zkouška je 7 týdnů Počet přístupů není omezen Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 300 Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná Za každou správnou odpověď získáte bod Požadované minimum je 23 bodů Časový limit testu je 30 minut Platné od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023
  • Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra ČR Expertně vypracované odpovědi Celkem 300 otázek Platnost online testu Úřednická zkouška je 7 týdnů Počet přístupů není omezen Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 300 Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná Za každou správnou odpověď získáte bod Požadované minimum je 23 bodů Časový limit testu je 30 minut Platné od 1. 1. 2024

Název