Oficiální soubor testových otázek MV ČR
Expertně vypracované odpovědi
Platnost online testu je 7 týdnů
Počet přístupů není omezen
Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně z celkového souboru
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž jedna je správná
Za každou správnou odpověď získáte bod
Požadované minimum je 24 bodů
Časový limit testu je 45 minut