• Obsahuje vybranou terminologii v rámci Psychologie
    (vhodná příprava pro státní zkoušku z Psychologie, případně pro přijímací zkoušky)
  • Obsahuje celkem 75 otázek
  • Platnost online testu Psychologie je 7 týdnů
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Ostrý test obsahuje 15 otázek vybraných náhodně ze 75 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná (případně i otázky typu ano/ne)
  • Časový limit ostrého testu je 15 minut