• Ucelený online test první pomoci od A do Z
  • Online test vytvořen ve spolupráci se složkami IZS
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Test obsahuje 20 náhodně vybraných otázek (z celkového počtu 96 otázek)
  • Za každou správnou odpověď získáte 1 bod
  • Požadované minimum na splnění je 14 bodů
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž jedna je správná
  • Platnost online testu je 7 týdnů
  • Časový limit testu je 60 minut
  • Po skončení ostrého testu (který lze opakovat) si můžete zdarma objednat Osvědčení!!!