• Ucelený online test první pomoci od A do Z
  • Online test vytvořen ve spolupráci se složkami IZS
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Test obsahuje 20 otázek vybraných náhodně z 96
  • Za každou správnou odpověď získáte 1 bod
  • Požadované minimum je 14 bodů
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Platnost online testu První pomoc je 7 týdnů
  • Časový limit testu je 60 minut
  • Po skončení ostrého testu (který lze opakovat) si můžete zdarma objednat Osvědčení!!!
  • Poslední aktualizace otázek 9/2018