Celkem 50 otázek
Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 50 otázek
Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
Za každou správnou odpověď získáte bod
Časový limit testu je 10 minut