• Obsahuje významná historická data
  • Celkem obsahuje 86 otázek
  • Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Časový limit testu je 10 minut