• Obsahuje vybranou terminologii v rámci Pedagogiky
    (vhodná příprava pro státní zkoušku z Pedagogiky, případně pro přijímací zkoušky)
  • Obsahuje celkem 70 otázek
  • Platnost online testu Pedagogika je 7 týdnů
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Ostrý test obsahuje 15 otázek vybraných náhodně ze 70 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Časový limit ostrého testu je 15 minut