• Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra ČR Expertně vypracované odpovědi Celkem 300 otázek Platnost online testu Úřednická zkouška je 7 týdnů Počet přístupů není omezen Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 300 Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná Za každou správnou odpověď získáte bod Požadované minimum je 23 bodů Časový limit testu je 30 minut Platné od 1. 1. 2024
 • Oficiální soubor testových otázek Ministerstva vnitra ČR Expertně vypracované odpovědi Celkem 300 otázek Platnost online testu Úřednická zkouška je 7 týdnů Počet přístupů není omezen Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně ze 300 Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná Za každou správnou odpověď získáte bod Požadované minimum je 23 bodů Časový limit testu je 30 minut Platné od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023
  • Ucelený online test první pomoci od A do Z
  • Online test vytvořen ve spolupráci se složkami IZS
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Test obsahuje 20 náhodně vybraných otázek (z celkového počtu 96 otázek)
  • Za každou správnou odpověď získáte 1 bod
  • Požadované minimum na splnění je 14 bodů
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž jedna je správná
  • Platnost online testu je 7 týdnů
  • Časový limit testu je 60 minut
  • Po skončení ostrého testu (který lze opakovat) si můžete zdarma objednat Osvědčení!!!
 • Oficiální soubor testových otázek MV ČR Expertně vypracované odpovědi Platnost online testu je 7 týdnů Počet přístupů není omezen Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně z celkového počtu Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž jedna je správná Za každou správnou odpověď získáte bod Požadované minimum je 24 bodů Časový limit testu je 45 minut
 • Oficiální soubor testových otázek MV ČR Expertně vypracované odpovědi Platnost online testu je 7 týdnů Počet přístupů není omezen Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test Ostrý test obsahuje 30 otázek vybraných náhodně z celkového souboru Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž jedna je správná Za každou správnou odpověď získáte bod Požadované minimum je 24 bodů Časový limit testu je 45 minut
 • Ekonomie

  89 
  • Obsahuje vybranou terminologii v rámci Ekonomie (vhodná příprava pro státní zkoušku z Ekonomie, případně pro přijímací zkoušky)
  • Obsahuje celkem 90 otázek
  • Platnost online testu Ekonomie je 7 týdnů
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Ostrý test obsahuje 15 otázek vybraných náhodně z 90 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná (případně i otázky typu ano/ne)
  • Časový limit ostrého testu je 15 minut
  • Obsahuje vybranou terminologii v rámci Psychologie (vhodná příprava pro státní zkoušku z Psychologie, případně pro přijímací zkoušky)
  • Obsahuje celkem 75 otázek
  • Platnost online testu Psychologie je 7 týdnů
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Ostrý test obsahuje 15 otázek vybraných náhodně ze 75 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná (případně i otázky typu ano/ne)
  • Časový limit ostrého testu je 15 minut
 • Pedagogika

  69 
  • Obsahuje vybranou terminologii v rámci Pedagogiky (vhodná příprava pro státní zkoušku z Pedagogiky, případně pro přijímací zkoušky)
  • Obsahuje celkem 70 otázek
  • Platnost online testu Pedagogika je 7 týdnů
  • Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test
  • Ostrý test obsahuje 15 otázek vybraných náhodně ze 70 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Časový limit ostrého testu je 15 minut
   
 • Celkem 47 otázek Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně ze 47 otázek Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná Za každou správnou odpověď získáte bod Časový limit testu je 10 minut
 • Celkem obsahuje 40 otázek Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test Ostrý test obsahuje 8 otázek vybraných náhodně ze 40 otázek Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná Časový limit testu je 10 minut
  • Obsahuje významná historická data
  • Celkem obsahuje 86 otázek
  • Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 86 otázek
  • Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná
  • Za každou správnou odpověď získáte bod
  • Časový limit testu je 10 minut
 • Celkem 50 otázek Obsahuje výuku, výukový test a ostrý test Ostrý test obsahuje 10 otázek vybraných náhodně z 50 otázek Na každou otázku jsou tří možné odpovědi, z nichž právě jedna je správná Za každou správnou odpověď získáte bod Časový limit testu je 10 minut

Název